Monthly Archives:

March 2011

lifestyle

satellite

  80-TALET. Medan jag sitter på föreläsning i speciell relativitetsteori tänkte jag dela med mig…