lifestyle

Jaa, fysiker har också humor… eller nåt…

  “Tiden är det som hindrar allt från att hända på en gång. Rummet är det som hindrar allt från att hända mig. ”

—John Wheeler

You Might Also Like...

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.